Blogit

Markkinat Omakynä Antti Kohopää

Ympäristöneuvostossa ilmastopolitiikan tulevaisuus

22.03.2024, kello 13:48

Maanantaina Brysselissä kokoustaa ympäristöneuvosto. Ympäristöneuvostoon kuuluvat EU-maiden...

Omakynä Tuotanto Marja Rankila

Pienistä puroista kasvaa suuri virta

20.03.2024, kello 15:12

Keskusteluissa nousee usein eteen väite, että vesivoimaa ei enää tulevaisuudessa tarvita, kun...

Jäsenkynä Markkinat Kimmo Alatulkkila

Kaupunkien energiayhtiöt vetytalouden ja viennin vetureiksi?

05.03.2024, kello 12:25

Pitkä ja kylmä talvi alkaa tuntua hiljalleen punteissa. Kylmissä olosuhteissa eläminen antaa meille...

Kansainvälinen energiajärjestö:

Puhdas energia työllistää ennätystahtia

13.09.2022, kello 11:50

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Austrian TSO APG

Puhdas energia työllistää ennätystahtia

Energia-alan työllisyys on globaalisti noussut koronapandemiaa edeltävälle tasolle, ja kasvua siivittää erityisesti puhdas energia. Asiasta kertoo Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tuore raportti, joka kartoittaa energiateollisuuden maailmanlaajuista työllisyyttä.

IEA:n energia-alaa koskeva työllisyyskatsaus (World Energy Employment Report) on laatuaan ensimmäinen tuotos, jossa työllisyyden kehitystä tarkastellaan teknologioiden ja arvoketjulohkojen pohjilta.

Energiajärjestö korostaakin, että se tarjoaa monitilastoisen perustan niin poliitikoille kuin teollisuuden päättäjille ymmärtää puhtaiden energiasiirtymien vaikutuksia työllisyyteen ja energianhankintaketjujen muutoksia, joita on syntynyt Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan takia

Puhtaassa energiassa yli 50 % alan kokonaistyöllisyydestä

Energia-alan työpaikkojen määrä elpyi maailmanlaajuisesti koronapandemian aiheuttamasta aallonpohjasta ja on nyttemmin kivunnut jo pandemiaa edeltävän tason yläpuolelle, kun alalla työskentelee globaalisti yli 65 miljoonaa henkilöä, mikä on noin 2 prosenttia maailman kokonaistyövoimasta.

Alan työvoiman kasvun ajureina ovat toimineet puhtaan energian sektorit. Sen sijaan öljy- ja kaasusektoreilla työllisyys väheni koronapandemian alkuaikoina nopeinta tahtia, mitä koskaan näillä aloilla on koettu, eikä tilanne ole vieläkään palautunut ennalleen.

Pandemiasta elpymisen myötä puhdas energia ohitti 50 prosentin merkkipaalun alan kokonaistyöllisyydessä. Puhtaan energian työntekijöistä miltei kaksi kolmasosaa toteuttaa uusia hankkeita tai työskentelee puhtaiden energiateknologioiden parissa. Samaan aikaan öljy- ja kaasualojenkin työllisyys kohenee sen myötä, kun uusia hankkeita on kehitteillä erityisesti nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tiimoilta.

Nyt arvioidaan, että nopein työllisyyskasvu energiateollisuudessa nähdään lähivuosina. Mutta korkeat tuotantokustannukset ja inflaatiopaineet lisäävät palkkaamishaasteita sen lisäksi, että haasteita riittää myös hankintaketjuissa eri alueilla, jotka liittyvät erityisesti aurinko-, tuuli-, öljy- ja kaasuenergiaan. Pandemiaan ja Venäjän hyökkäyssotaan liittyvät vastatoimet sekä Yhdysvaltain inflaation hillitsemistoimet lisäävät uuden työvoiman tarvetta, jotta energian globaalit hankintaketjut saataisiin vakautettua.

IEA:n työllisyysraporttiin lasketut energia-alan työpaikat kattavat arvoketjun, jossa noin yksi kolmannes palkatuista työskentelee polttoainehankinnan (hiili, öljy, kaasu ja bioenergia) parissa, toinen kolmannes sähkösektorilla (tuotanto, siirto, jakelu ja varastointi) ja kolmas kolmannes energian loppukäytön aloilla (ajoneuvojen valmistus ja energiatehokkuus).

Yli puolet maailman energiateollisuuden työllisistä on Aasia-Tyynenmeren alueella, ja yksin Kiinalla 30 prosenttia. Tämä heijastelee alueen nopeasti laajentuvaa energiainfrastruktuuria ja matalapalkkaisen työvoiman saantia, minkä myötä on syntynyt teollisuuskeskittymiä sekä paikallisten että vientimarkkinoiden tarpeisiin.  

‘Tilaisuuden hyödyntäminen edellyttää harjaantuneita työntekijöitä’

IEA:n kaikissa skenaarioissa puhtaan energian työpaikat lisääntyvät, ja siten että määrät ylittävät työpaikkojen pudotuksen fossiilisen energian puolella. Nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä -skenaariossa 14 miljoonaa puhtaan energian uutta työpaikkaa syntyy vuoteen 2030 mennessä, ja samanaikaisesti 16 miljoonaa työntekijää siirtyy aiemmasta työtehtävästä uuteen puhtaan energian työpaikkaan.

Uudet energiatyöpaikat eivät aina ole samoilla paikkakunnilla eivätkä aina edellytä samoja ammattitaitoja kuin työpaikat, joita ne syrjäyttävät. Siksi päättäjiltä edellytetään koulutus- ja työharjoittelupanostuksia varmistamaan, että energiasiirtymät hyödyttävät mahdollisimman monia ihmisiä.  

- Monet maat pyrkivät nyt vastaamaan meneillään oleviin kriiseihin kiihdyttämällä oman maansa puhtaan energian kasvua. Alueilla, joilla tämä siirtymää tehdään, nähdään työpaikkojen merkittävää kasvua, sanoo IEA:n pääjohtaja Fatih Birol.

- Tilanteen hyödyntäminen edellyttää ammattitaitoisia työntekijöitä. Hallitusten, yritysten, ammattiliittojen ja oppilaitosten on yhteisesti kehitettävä ohjelmia ja valtuutuksia, joita tarvitaan tämän työvoiman kouluttamiseen, ja varmistettava, että nämä työpaikat houkuttelevat erilaista työvoimaa, Birol lisää.

Sunnilleen 45 prosenttia maailman energiateollisuuden työntekijöistä on korkeatasoista ammattitaitoa vaativissa tehtävissä, kun laajemmin talouden osalta osuus on noin 25 prosenttia. Muutamat fossiilisen energia yritykset uudelleenkoluttavat työntekijöitään matalahiilisen toiminnan tehtäviin säilyttääkseen taitoja tai ylläpitääkseen joustavuutta.

Kaikkialla näin ei kuitenkaan tehdä, ja jotta työlleen omistautuneet henkilöt saavat ihmislähtöisen ja oikeudenmukaisen siirron uusiin tehtäviin, vastuun niistä asioista saavat kantaa poliittiset päättäjät, Kansainvälisen energiajärjestön työllisyysraportissa päätellään.

 

Lähde: Power Engineering International

#työelämä #uusiutuva energia
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja