Komission raportti

EU puhtaan energian tutkimuskärjessä

30.11.2022, kello 10:01

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Scanstockphoto

EU puhtaan energian tutkimuskärjessä

Kotikutoisten puhtaan energian teknologioiden ripeä kehittäminen ja käyttöönotto ovat EU:ssa keinoja, joilla vastataan meneillään olevaan energiakriisiin, toteaa Euroopan komissio tuoreessa raportissaan.

Puhtaan energian teknologioiden kilpailukykyä käsittelevässä katsauksessaan komissio päättelee, että tutkimus- ja innovaatioinvestoinnit kasvavat tasaisesti ja että globaalisti katsoen EU on vihreiden investointien osalta pysynyt johtoasemassa.

Sama on tilanne keksintöihin ja korkeatasoisiin patentteihin liittyvissä sovelluksissa, joita käytetään ilmasto- ja ympäristötoimissa (23 %) sekä energiassa (22 %) ja liikenteessä (28 %).

Siitä huolimatta komission mukaan on syytä pyrkiä jatkuvasti vähentämään riippuvuutta ulkopuolisista toimittajista ja tehokkaasti hajauttamaan raaka-ainehankintoja, kun niiden kohoavat hinnat uhkaavat vaarantaa puhtaan energian teknologioiden kilpailukykyä.

EU:n on komission mielestä lisäksi syvennettävä kansainvälistä yhteistyötä ja selätettävä puhtaan energiateknologian eri aloja vaivaava pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Myös sukupuolineutraali työympäristö on varmistettava.

Ehdotus nimittää vuosi 2023 eurooppalaiseksi ammattitaitojen vuodeksi (European Year of Skills) sisältää odotuksia siitä, että askeleita ammattitaitoisten työntekijöiden lisäämiseksi otetaan kunnolla.

Arvoketjuissa Euroopalla vielä paljon kirittävää

Puhtaan energian teknologioiden erittelyssä nousee selvimmin esiin se, että EU:n tuulivoima on pysynyt alallaan maailman johtavana tutkimusten ja innovaatioiden sekä korkean arvon patenttien tuottajana vuonna 2022. Lisäksi alan kauppatase on pysynyt positiivisena.

Kilpailu on kuitenkin ankaraa, ja tuulivoimateollisuuden on selviydyttävä nykyisestä epätyydyttävästä tilanteesta, jossa globaali kysyntä harvinaisista maamineraaleista sen kuin kasvaa ja hankintaketjujen toiminta takkuaa.

EU on varmistanut myös vuoden 2022 ykköspaikkansa aurinkoenergiamarkkinoiden vahvana kehittäjänä, erityisesti nousevissa aurinkopaneeliteknologioissa. Arvoketjukatsannossa Eurooppa jää kuitenkin vielä Aasiasta jälkeen, kun se on yhä vahvasti riippuvainen useista välttämättömistä komponenteista.

Toisaalta on olemassa haasteita selvitä useiden teknologioiden viidakossa. Esimerkiksi ilmalämpöpumppualan on kiihdytettävä jo nyt nopeasti kasvavaa toimintaansa ja varmistettava järjestelmiensä huokeus. Tavaran toimittajien on taas lisättävä tuotantoaan pitääkseen markkinaosuutensa verrattuna kolmansiin maihin.

Akkutuotannossa EU on saavuttamassa miltei omavaraisuuden vuoteen 2030 mennessä, mutta kotimaisten raaka-aineiden ja kehittyneiden materiaalien tuotantokapasiteetin puute tuo yhä haasteita. Huomiota on myös kiinnitettävä kierrätyskapasiteetin lisäämiseen ja siihen, että saadaan varastoitua sähköä aiempaa edullisemmin ja pitkäaikaisemmin.

Elektrolyysilla tuotettavan vedyn osalta EU hyötyy sekä kysyntää että tarjontaa korostavasta lähestymistavastaan. Suurimpia haasteita vihreän vedyn kodalla ovat sähkönhinnat ja riippuvuus kriittisistä raaka-aineista.

Komission raportin mukaan EU on selvä markkinajohtaja myös uusiutuvien polttoaineiden ja arvokkaiden innovaatioiden tuotantolaitoksissa. Vaikka uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa on vasta rajallisesti vuonna 2030, voi se avittaa osaltaan saavuttamaan Fit for 55-päästötavoitteet, mikäli tietyt tekniset ja taloudelliset riskit otetaan huomioon.

Digitaalinen energiainfra avainasemassa

Komission julkaisun mukaan tarvitaan EU:n digitaalisen energiainfrastruktuurin uudistamista, jotta voidaan varmistaa sähköverkostojen sopivuus tulevaisuuden energiajärjestelmään. Kotitalouksien energianohjausjärjestelmät ja sähköakkujen älykäs lataus ovat vahvassa nousussa ja niiden odotetaan jatkavan kasvuaan. Myös älymittaus etenee, joskin kaavailtua hitaammin.

Osana EU:n viimeisintä tilannekatsausta komission raportissa päädytään siihen, että EU:n innovaatioympäristössä olevista myönteisistä merkeistä huolimatta tarvitaan lisäponnistuksia, jotta ilmastontorjuntaan liittyviä startup-yrityksiä saataisiin samalla tavalla vauhtiin kuin muilla aloilla.

- Hyödyntääkseen potentiaalinsa ja tullakseen globaaliksi johtajaksi ilmasto- ja syväteknologian aloilla, EU:n on hyödynnettävä kykyjään, henkistä omaisuuttaan ja teollista perintöään monipuolisesti. Lisäksi sen on saatava yksityisiä sijoittajia osallistumaan aiempaa aktiivisemmin ilmastoteknologian startup-yritysten rahoitukseen, komission energiaosastolla työstetyssä raportissa todetaan lopuksi.

 

Lähde: Smart Energy International

#energia ja Eurooppa #tutkimus
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja