Kolumni Tuotanto

Marja Rankila

Kirjoittaja on Energiateollisuus ry:n vesivoima-asiantuntija

Vesiluonto korostuu vesivoima-alan vastuullisuustyössä

27.08.2021, kello 14:36

Vesiluonto korostuu vesivoima-alan vastuullisuustyössä

Elokuun lopulla vietetään Suomen luonnon päivää. Luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja ympäristöhaittojen minimointi on osa energia-alan vastuullisuutta.

Vesivoima on Suomen suurin uusiutuva sähköntuotantomuoto, vuonna 2020 vesivoimalla tuotettiin 46 % Suomen uusiutuvasta sähköstä. Lisäksi vesivoima on ainoa uusiutuva tuotantomuoto, joka tarjoaa järjestelmään myös joustavuutta ja varastointikykyä. Vesivoiman tasapainottava rooli korostuu tulevaisuudessa entisestään, kun sähkön kysyntä kasvaa ja vaihtelevan energiantuotannon osuus lisääntyy.

Energiateollisuus on sitoutunut vaelluskalojen elinolojen parantamiseen. Rakennetuissa joissa vaelluskalojen elinolojen parantamiseksi ja vaelluskalakantojen palauttamiseksi tehdään monia erilaisia toimenpiteitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tärkeää on sovittaa yhteen ilmasto- ja ympäristötavoitteet.

Paikallisesti tehty yhteistyö on tehokkain tapa parantaa vaelluskalojen elinoloja. Yhteiset tavoitteet, monipuolinen keinovalikoima ja vapaaehtoinen sopiminen varmistavat yhteistyön toimivuuden. Sidosryhmiä ja intressejä on useita. Vaelluskalojen elinolojen parantamiseksi tehtävä työ on usein pitkäjänteistä, ja se edellyttää monipuolista osaamista. Ratkaisuja etsitään yhdessä, ja myös vastuu toteutuksen toimivuudesta on yhteinen.

Jokainen vaelluskalaratkaisu on omanlaisensa eivätkä toimet ole välttämättä monistettavissa. Parhaat ratkaisut saadaan aikaiseksi yhteistyöllä ja tutkimuksella. Keskeistä on löytää ne keinot, jotka huomioivat paikallisen vesiluonnon ja vesivoiman. Ratkaisuissa pitää huomioida se, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen tulee lisäämään sähkön kysyntää merkittävästi.

Vaelluskalojen elinkierrosta, käyttäytymisestä ja eri ratkaisujen toimivuudesta on saatu paljon arvokasta tietoa tutkimuksilla. Vesivoimayhtiöt ja Energiateollisuus ry ovat mukana rahoittamassa tutkimusta mm. Sateenvarjo-hankkeen kautta. Tutkimusta ja seurantaa tarvitaan edelleen jo valmistuneilla kalateillä ja kalojen alasvaelluksen osalta. Myös istukkaiden laatua ja istutusten tuloksellisuutta on syytä seurata. Oikea-aikaisten ja veden käyttöä optimoivien ratkaisujen kehitystyötä on edistettävä erityisesti pienvesivoiman osalta.

Vesivoimayhtiöt ovat mukana useissa vesiluontoa parantavissa hankkeissa. Vesivoimayhtiöiden vastuullisuushankkeita on kerätty kartalle, ja niihin voi tutustua täällä. Sivuston tiedot perustuvat voimayhtiöiden tietoihin, kartalta voi puuttua tietoja, mutta karttaa täydennetään säännöllisesti. Sivustolla kerrotaan lisää myös vesivoimasta. Energiateollisuuden vaelluskalasuunnitelmaan on tutustua täällä.

Energia-ala näkee, että yhteistyö on avain ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Hyvää Suomen luonnon päivää!

Vesivoimalla tuotetaan Suomen uusiutuvasta sähköenergiasta lähes puolet. Vesivoiman tuottamalla sähköjärjestelmää tukevalla ja tasapainottavalla säätövoimalla on keskeinen rooli siirryttäessä kohti uusiutuvaa ja hiilineutraalia sähköjärjestelmää. Kotimaisena energialähteenä vesivoima tukee sähköntuotannon omavaraisuustavoitteita sekä turvaa yhteiskunnan sähkönsaantia normaaliolosuhteissa ja häiriötilanteissa.

#uusiutuva energia #vesivoima
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja