2/3 vuoteen 2050 mennessä

EU tähyää uusiutuvaan kaasuun

17.02.2021, kello 11:02

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva iStock

EU tähyää uusiutuvaan kaasuun

Euroopan komissio havittelee EU:n kaasusäännöksiin muutoksia, joilla mahdollistettaisiin uusiutuvan ja vähähiilisen kaasun osuuden nostaminen kahteen kolmannekseen kaasujen kokonaiskäytöstä vuoteen 2050 mennessä.

Komission hanke on osa vety- ja kaasumarkkinoiden vähähiilistämiseen liittyvää pakettia. Siinä on nyt meneillään konsultaatiovaihe, joka kestää maaliskuun 10. päivään asti.

Tavoitteena on, että biokaasu, biometaani, uusiutuva ja vähähiilinen vety sekä synteettinen metaani yhdessä kattaisivat kaksi kolmasosaa kaasumaisista polttoaineista unionin vuoden 2050 energiapaletissa. Loppuosa kaasuista saataisiin hiilen talteenotto- ja varastointiteknologian avulla.

Tätä nykyä EU:ssa käytetystä kaasusta 95 prosenttia saadaan fossiilisista polttoaineista, ja unionin kokonaisenergian loppukäytöstä niiden osuus on 22 prosenttia. EU:n sähköntuotannosta fossiilisten polttoaineiden osuus on 20 prosenttia ja lämmöntuotannosta 39 prosenttia.

Komissio arvioi, että vielä vuonna 2050 kaasumaisten polttoaineiden osuus EU:n kokonaisenergian loppukäytöstä olisi noin 20 prosenttia. Unionin lisääntyvä tarve uusiutuviin ja vähähiilisiin kaasuihin saattaisi johtaa tuontimaakaasun syrjäytymiseen, elleivät kaasun vientimaat korvaisi sitä asteittain uusiutuvilla ja vähähiilisillä kaasuilla.


Komissio haluaa maakaasuputkistoja vedyn siirtoon

Komission kokonaisstrategian avain löytyy EU:n vuoden 2009 kaasulainsäädännöstä, siihen sisältyvistä säännöistä ja laatustandardeista. Tarkoitus on kannustaa uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen käyttöön sekä mahdollistaa "edistyksellinen irtautuminen" fossiilisista kaasuista.

Tuijottaminen olemassa olevaan maakaasudirektiiviin ja sen säädöksiin saattaa komission mukaan hidastaa tai jopa estää siirtymistä uusiutuviin ja vähähiilisiin kaasuihin. Nykysäännöt eivät myöskään ota huomioon näiden kaasujen yleistä tuotantoa eivätkä estä kaasulaadun muutoksen aiheuttamia häiriöitä.  

Komissio ei alleviivaa erityisiä lakimuutoksia, mutta vihjaa toivottuihin lopputulemiin, joita on muun muassa olemassa olevien maakaasuputkistojen käyttö vedyn siirtämiseen. Putkistoja omistavat ja niitä maakaasun siirtoon käyttävät operaattorit eivät yleensä ole sallineet muuttaa niitä esimerkiksi vedyn siirtoon.

Erityisesti vedyn osalta komissio haluaa päivittää lainsäädäntöä niin, että sääntelemättömät monopolit eivät tulevaisuudessa voi enää estää uusien tulokkaiden astumista markkinoille. Lisäksi komissio pyrkii ratkaisuun kysymyksessä, voivatko kaasun siirto-operaattorit toimia myös vedyn tuottajina vai eivätkö voi.  Viime heinäkuussa komissio julkisti vetystrategian, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä tavoitellaan 40 GW:n elektrolyysikapasiteettia.

Komission aiempi analyysi osoitti, että kasvihuonekaasujen vähentämisprosentin nostaminen 55:een vuoteen 2030 mennessä edellyttää uusiutuvien osuuden kasvattamista 38-40 prosenttiin nykyisestä 32 prosentin tavoitetasosta. Ja kaasun odotetaan olevan apuna tässä pyrkimyksessä. 55 prosentin päästöleikkaus vaatisi maakaasun käytön vähentämistä 58-67 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

 

Lähde: argusmedia.com

#kaasu #kaukolämpö
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja