Blogit

Omakynä Joona Turtiainen

Tappoiko energiatehokkuusdirektiivi vihreän siirtymän?

30.03.2023, kello 13:50

EU:n komissio, parlamentti ja jäsenmaat pääsivät neuvottelutulokseen energiatehokkuuden...

Omakynä Tuotanto Jukka Leskelä

Merituulivoiman edistäminen on seuraavan hallituksen tärkein teollisuuspoliittinen linjaus

24.03.2023, kello 08:00

Suomella on mahdollisuudet saada useiden kymmenien miljardien edestä teollisia investointeja...

Omakynä Karoliina Muukkonen

Kaadetaanko Suomen metsät energiaksi?

22.03.2023, kello 10:33

LUKE julkaisi tänään puun energiakäytön 2022 tilaston ennakkotiedot, joiden mukaan kiinteiden...

Toteutuuko oikeudenmukaisuus?

Ilmastopolitiikan reilu peli

02.03.2023, kello 15:22

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Ilmastopolitiikan reilu peli

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja ilmastoimet herättävät yhä suuria tunteita. Kenen pitäisi panostaa vihreään siirtymään ja kenelle osoitetaan lasku? Monet kannattavat hyviä asioita, mutta eivät haluaisi joutua niiden maksumiehiksi.

Ilmastonmuutosta ei torjuta vanhoilla eväillä. Vaikka vihreä siirtymä tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vaikka fossiilitaloudesta luopuminen on kansantaloudelle edullinen ratkaisu, pelkäävät kansalaiset elinkustannusten nousua. Kulunkeja voi ilmaantua — joillekin enemmän, joillekin vähemmän. Monesti alkuvaiheen uudet kustannukset ovat kuin investointeja: kun aikaa kuluu, tuottavat investoinnit myös hyötyjä.

Suomen ilmastopaneelin selvityksen mukaan ilmastopolitiikan toteuttaminen aiheuttaa kansalaisten keskuudessa epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Köyhät aiheuttavat ilmastopäästöjä vähiten, mutta kärsivät niiden torjumisesta suhteellisesti eniten — tämä on yksi kansalaisten keskuudessa vallitseva ajatustapa.

— Kansalaisten huoleen ja harmiin on suhtauduttava vakavasti, sanaa tutkimusprofessori Paula Kivimaa.

— Jos kansalaiset eivät koe ilmastotoimia reiluina ja oikeudenmukaisina, putoaa ilmastopolitiikalta pohja.

Suomen ilmastopaneeli on tutkinut ilmastopolitiikan toteuttamisen oikeudenmukaisuutta ja kansalaisten kokemuksia ilmastopoliittisten toimien vaikutuksista. ”Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arviointi” -raportti tarjoilee päättäjille uusia eväitä. Oikeudenmukaisuuden arviointiin aika ajoin pakottaa uusi ilmastolaki.

Oikeudenmukaisuuden arvioinnille on tilausta. Kivimaa huomauttaa, että ilmastopolitiikan toteuttaminen aiheuttaa merkittäviä ja laajoja yhteiskunnallisia muutoksia energiankäytössä, liikenteessä ja ruuan tuotannossa. Siksi tarvitaan myös välineitä oikeudenmukaisuusvaikutusten arviointia varten.

— Mitä oikeudenmukaisuus ilmastopolitiikan yhteydessä tarkoittaa ja miten sitä pitäisi käsitellä, Kivimaa kysyy.

Ilmastotoimien vaikutukset eivät jakaannu tasaisesti. Vaikka vihreä siirtymä tuo selviä kansantaloudellisia hyötyjä, eivät hyödyt kosketa kaikkia. Alueelliset erot voivat olla suuria ja maiden väliset erot valtavia, kun ilmastopolitiikka tarkastellaan globaalisti.

— Vihreän siirtymän sivutuotteena kansalaisten terveys ja elinolosuhteet paranevat. Uusia työpaikkoja syntyy, mutta kivihiiliteollisuudesta niitä häviää. Oikeudenmukaisuus on siis ilmastopolitiikkaa laajempi ilmiö, jonka avulla voidaan korjata myös fossiilitalouden vanhoja epäoikeudenmukaisuuksia, Kivimaa huomauttaa.

Arviointi laajentaa näkökulmaa

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arvioinnin pohjaksi Kivimaa nostaa ihmisten perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Tällä tavalla voidaan korjata ilmastopolitiikkaan liitettyjä vääriä olettamuksia ja laajentaa näkökulmaa.

— Ilmastotoimet ja niiden vaikutusten arviointi voidaan liittää esimerkiksi terveydenhuoltoa koskevan päätöksenteon osaksi. Ilmastopolitiikka vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, elinkeinojen elinkelpoisuuden säätelyyn, omaisuuden käyttöön ja ihmisoikeuksiin.

Kivimaa huomauttaa, että yhteiskunnan haavoittuvat ryhmät voivat kärsiä myös siitä, jos ilmastotoimia ei toteuteta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena yleistyvät helteet ovat vanhuksille kohtalokkaita ja alkuperäiskansojen perinteiset elinmuodot katoavat.

Ilmastopolitiikan toteuttaminen johtaa lopulta hiili-intensiivisten toimialojen alasajoon. Suomessa turveteollisuuden supistuminen ja turveosaamisen katoaminen ovat tästä hyvä esimerkki. Vaikutukset alueelliseen yritystoimintaan ovat negatiiviset ja ilmiö ehkä koetaan epäoikeudenmukaisena. Samalla olisi osattava arvioida vaikutuksia laajemmin — miten asiat vaikuttavat esimerkiksi nuorten ja lasten terveyteen tai elinympäristöön tulevaisuudessa.

— Oleellista on arvioida toimista saatavien hyötyjen ja toimien aiheuttamien haittojen jakaantumista yhteiskunnassa. Tästä syntyy lopulta oikeudenmukaisuuden kokemus. Sosiaalisesti erilaisessa asemassa oleviin vaikutukset kohdistuvat eri tavoilla. Sekin on hyväksyttävä, että joskus toimet aiheuttavat epäoikeudenmukaisuuksia, jotka voidaan kuitenkin kompensoida muilla toimilla.

Ei ideologinen kysymys

Ilmastopolitiikka on enemmän käytännöllistä toimintaa kuin ideologista toimintaa. Ilmastonmuutos on ennen kaikkea tieteellinen ilmiö. Siksi ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden syvällinen arviointi parantaa mahdollisuuksia tietoperusteiseen päätöksentekoon. Tämä vähentää myös poliittisia ristiriitoja päätöksenteossa.

— Koska ilmastonmuutos on tieteellinen ilmiö, voidaan myös ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden toteutumista arvioida tutkitun ja luotettavan tiedon avulla.

Suomen ilmastopaneeli huomauttaa, että kaikki yhteiskunnalliset epäoikeudenmukaisuudet eivät johdu ilmastopolitiikan harjoittamisesta. Siksi oikeudenmukaisuusarvioinnissa olisi syytä keskittyä politiikkakokonaisuuksien vaikutusten tarkasteluun.

Ristiriitatilanteissa päättäjät joutuvat kuitenkin tekemään arvovalintoja erilaisten oikeudenmukaisuusvaikutusten välillä. Yksi ristiriitoja aiheuttava tekijä on globaalin oikeudenmukaisuuden ja paikallisen oikeudenmukaisuuden välinen ero.

Suomen ilmastopaneelin raportin voi kokonaisuudessaan ladata omalle koneelleen täältä.

#ilmastonmuutos #ilmastopolitiikka
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja