Paikallisuus korostuu

Lännen Omavoima laajenee

03.12.2021, kello 10:55

Teksti Vesa Ville Mattila | Kuva Lännen Omavoima

Lännen Omavoima laajenee

Leppäkosken Energia ja Valkeakosken Energia siirtävät sähkönmyyntiliiketoimintansa Lännen Omavoimaan ja tulevat sen osakkaiksi. Lännen Omavoiman strategiassa yhdistyvät  paikallisuus ja valtakunnallinen kasvu. Keskeistä kummassakin on panostaminen asiakaskokemukseen ja palvelupolkujen kehittämiseen. 

Sähkönmyyntiyhtiöiden palapelissä yhtiöt yhdistyvät ja kokonaisuudet kasvavat. Uusin askel kehityksessä koittaa, kun 1.1.2022 Leppäkosken Energia Oy ja Valkeakosken Energia Oy siirtävät sähkönmyyntiliiketoimintansa Lännen Omavoima Oy:hyn ja tulevat sen osakkaiksi.    

Lännen Omavoima on Rauman Energia Oy:n ja Vakka-Suomen Voima Oy:n perustama sähkönmyyntiyhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2009. Kun Leppäkosken Energia ja Valkeakosken Energia tulevat mukaan yhtiöön, Lännen Omavoiman koko kaksinkertaistuu. Millään osakkaalla ei ole yhtiössä määräävää asemaa.  

Muutoksen myötä Lännen Omavoiman asiakasmäärä nousee yli 65 000:een ja liikevaihto noin 40 miljoonaan euroon. Puolet sähkömyynnin volyymista suuntautuu kotitalouksille, puolet yrityksille.

Kasvustrategia pohjautuu paikallisuuteen

Lännen Omavoima tarjoaa paikallisille energiayhtiöille erilaisen vaihtoehdon sähkönmyyntiliiketoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on hakea jatkossakin yhdistymisiä ja kasvaa kymmenen suurimman sähkönmyyjän joukkoon Suomessa.

Lännen Omavoiman strategia pohjautuu pitkälti paikallisuuteen ja uusiin lisäarvotuotteisiin. Osakasyritysten paikallisten palvelupisteiden ja omien sähköisten kanaviensa kautta se aikoo tuoda markkinoille sekä uusia sähköenergiatuotteita että entistä parempia palveluita.

– Koska osakasyhtiömme ovat vuosikymmeniä toimineet omilla alueillaan, pidän paikallisuutta ja luotettavuutta suurimpina valtteinamme. Lisäksi meillä on vahvaa osaamista riskienhallinnassa, arvioi Lännen Omavoiman toimitusjohtaja Jesse Ruotsalainen.  

– Vaikka tuotteemme kilpailevat valtakunnallisella tasolla, tähtäämme paikallisuuteen luomalla ydinalueillemme erinomaista asiakaskokemusta tukevat palveluketjut. Erityisesti uusissa tuotteissa paikallisuudella on suuri merkitys nyt ja jatkossa.

Muutosten toteuttamisessa Ruotsalainen korostaa asiakasviestinnän roolia. Sen tulee olla ymmärrettävää ja yksiselitteistä kaikille asiakkaille.

Ohut organisaatio yhdistymisistä huolimatta

Markkinatilanteen muutokset pitävät Lännen Omavoiman – kuten koko alan – valppaana. Yhtiön suurimmat haasteet Ruotsalainen kuitenkin näkee resurssipuolella.

– Vaikka resurssimme suurin piirtein tuplaantuvat, yhdistymisen ja datahubin aiheuttamat mittavat tietojärjestelmämuutokset laittavat meidät lujille. Toisaalta taas asiakasmäärän ja sähkönkulutuksen lisääntyminen vähentää tietojärjestelmien yksikkökustannuksia. 

Helpotusta tilanteeseen tuo töiden organisointi. Yhdistymisten jälkeen kenenkään ei enää tarvitse tehdä asioita oman työn ohessa.

– Voimme luoda työpareja ja tiimejä sekä toimimaan arjessa että pallottelemaan ideoita, Ruotsalainen mainitsee.     

Nyt tapahtuvista yhdistymisistä huolimatta Lännen Omavoiman oma organisaatio pysyy pienenä. Toimintaa pyörittävään ydinporukkaan kuuluu vain kymmenkunta henkilöä. 

Toiminnan hiomisesta tuotepaletin kasvattamiseen

Lännen Omavoiman tuotevalikoimaan kuuluvat sähkösopimusten lisäksi aurinkoenergiaan ja  sähköautoiluun liittyvät tuotteet ja palvelut. Ne muodostavat jo nyt merkittävän osan yrityksen liiketoiminnasta.

Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on yksi Lännen Omavoiman strategian painopistealueista, mutta Ruotsalainen haluaa edetä hallitusti askel askeleelta.

– Meidän täytyy lähteä liikkeelle nykyisen paletin pohjalta. Operatiivisesti panostamme toiminnan hiomiseen, propellihatut päässä tähyilemme tulevaisuuteen.   

– Yhdistymisten ja datahubin aiheuttaman työruuhkan vuoksi pystymme tarkemmin paneutumaan tuotepaletin kasvattamiseen keväällä 2022.   

Aurinkoenergiassa ja sähköautoilussa Lännen Omavoima jatkaa tuotteistamista eri asiakassegmenteille.        

Parhaat puolet yhdessä      

Yli puolet myymästään sähköstä Lännen Omavoima hankkii tukkumarkkinoilta, loput tulevat omistajayhtiöiden tuotanto-osuuksista.

Sähköstä 41 prosenttia saadaan ydinvoimasta, kolmasosa fossiilisista polttoaineista ja runsas neljäsosa uusiutuvasta energiasta.

Sähkösopimusten lippulaivatuotteet ovat kotitalouksille tarkoitettu Priima ja yrityksille suunnattu Priima Plus. Molemmissa yhdistyvät pörssisähkön ja  kiinteähintaisen sähkön ominaisuuksia, kuten edullisuus ja ennakointi.

– Online-palvelun kautta Priiman asiakas voi itse varmistaa sähkön hinnan osin tai kokonaan etukäteen esimerkiksi talven varalle. Lisäksi hän pystyy hallitsemaan sähkönkäyttöä ja asettamaan hintavahteja, Ruotsalainen mainitsee. 

Huomio asiakaslähtöiseen kehitystyöhön

Jesse Ruotsalainen aloitti Lännen Voiman toimitusjohtajana syyskuussa 2021.

Aiemmin hän on työskennellyt Energiakolmiolla salkunhoitajana, asiakaspalvelun kehityspäällikkönä Elenialla, valtion energianhankinnasta vastaavana päällikkönä Hanselilla, Empower IM:n myyntipäällikkönä ja kehitysjohtajana sekä Energia Myynti Suomi Oy:n toimitusjohtajana.

Monelta kantilta tutuksi tulleella energia-alalla Ruotsalainen korostaa asiakaslähtöistä kehittämistä. Asiakaskokemukseen ja -polkuun panostaminen edellyttää yhtiöltä entistä leveämpiä hartioita, ketteryyttä ja asiakkaiden toiveiden kuuntelemista.

– Tavoitteena on tarjota heterogeeniselle asiakaskunnallemme niin hyvä asiakaskokemus, ettei kenenkään tarvitse miettiä sitä sen enempää eikä vilkuilla toisten sähköyhtiöiden suuntaan. 

Asiakaspolussakin Ruotsalainen korostaa asiakkaiden kokemusta.

– Heidän täytyy tuntea hallitsevansa tilanteen ja tietää, missä mennään. Meidän puolestaan pitää piirtää auki kaikki asiakaspolut kohtaamispisteineen ja kehittää niitä systemaattisesti.

#energiamarkkinat #henkilö
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja