Blogit

Markkinat Omakynä Petri Sallinen

Vihreys muuttuu investoinneiksi

31.05.2023, kello 11:03

Niinhän siinä sitten kävi. Vihreät päiväunet ja utopiat ovat muuttumassa investoinneiksi — tai...

Vieraskynä Esa Vakkilainen, Marita Niemelä

Bioenergia tarjoaa kilpailuedun vetytaloudessa

29.05.2023, kello 10:53

Suomi on kärkipäässä vihreässä siirtymässä ja energiamurroksessa; haluamme vauhdilla kasvattaa...

Omakynä Petri Sallinen

Kuka päättää pyörien lukumäärän?

24.05.2023, kello 13:32

Voidaanko teknisistä ratkaisuista päättää poliittisesti? Voidaan — lopputulokset saattavat...

Turpeen kilpailukyvyn parantaminen toisi helpotusta

Kompensaatiota turpeen päästöoikeusmaksuille

02.09.2022, kello 13:24

Teksti Petri Sallinen | Kuva Lehtikuva Oyj

Kompensaatiota turpeen päästöoikeusmaksuille

Turpeen kilpailukyky paranee, jos turpeen päästöoikeusmaksuja kompensoitaisiin määräajaksi. Tämä toisi lisää polttoainetta markkinoille ja keventäisi energialaskuja. Näin toteaa Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Turpeen polttaminen energiaksi aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Siksi turvetta käyttävien energiayhtiöiden on ostettava päästöoikeuksia. Koska turpeen polttaminen aiheuttaa maakaasua ja kivihiiltä enemmän päästöjä, on myös päästöoikeuksia ostettava enemmän. Päästöoikeus on tuottajalle kustannus, joka nostaa turpeella tuotetun energian hintaa.

Siksi turpeen polttaminen energiaksi on kallista ja se käyttö vähenee. Turpeen energiakäytön vähentämiseen tähtää myös Suomen ilmastopolitiikka. Turpeen kilpailukyvyn parantamien edes määräajaksi auttaisi kuitenkin selviämään akuutista energiahintakriisistä.

— Turpeen tarjontaa kasvattamalla voidaan helpottaa energiantuotannon ongelmia. Samalla energia-asiakkaiden laskut pysyvät kurissa. Turpeen kilpailukyvyn parantamiseen tarvitaan kuitenkin poliittisia päätöksiä, toteaa Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Nykytilanteessa turvetta ei kannata enää tuottaa. Jaakkolan mielestä turvetuottaja tarvitsee vähintään viiden vuoden kysyntänäkymän turpeelle ja palveluilleen, jotta hänen kannattaa käynnistää koneet.

— Hyvä näkymä luodaan takaamalla turpeen kilpailukyky siten, että energiaa tuottavien laitosten kannattaa käyttää turvetta.

Koneyrittäjien mielestä turpeen käyttöön liittyvien päästöoikeuskustannusten kompensointi määräajaksi olisi sopiva toimi parantaa turpeen kilpailukykyä.

— Turpeen käytön lisääminen määräajaksi ei estä Suomea saavuttamasta ilmastotavoitteita pitkällä aikavälillä, Jaakkola huomauttaa.

Selkeä lisä puun rinnalle

Turpeen päästöoikeusmaksujen kompensointi auttaisi pitämään erityisesti kaukolämmön tuotannon kustannukset kurissa. Turve tuo selkeän lisän puupolttoaineiden rinnalle, antaa aikaa sopeutua puun käytön lisääntymiseen ja vähentää painetta käyttää ainespuuta energiantuotannossa.

— Päättäjiä huolettaa ainoastaan parin lähitalven polttoainehankinnat. Tämä johtaa siihen, että yrittäjät eivät uskalla enää panostaa turvetuotantoon. Kukaan ei lähde suolle vuoden parin työrupeaman vuoksi, Jaakkola toteaa.

— Turpeen käytön kilpailukyvyn parantaminen poliittisin toimin määräajaksi antaisi turpeen tuottajille sekä kuljetusyrittäjille mahdollisuuden rekrytoida henkilökuntaa ja panostaa tarvittava määrä osaamiseen, kalustoon ja tuotantoalueisiin.

Jaakkola huomauttaa, että määräaikainen turpeen käytön lisääminen antaisi myös aikaa hoitaa energiaturpeen käytön pitkän aikavälin vähenemisestä johtuvat ongelmat oikeudenmukaisella tavalla.

#energiapolitiikka #energiatalous
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Tahavo
Kokonaispäästöiltään energiaturve on huomattavasti pienenpi kun kivihiili. Koska turve uusiutuu ja lisääntyy merkittävästi enenmän kuin sitä käytetään Suomessa.