Blogit

Jäsenkynä Tuotanto Juha Räsänen

Kaukolämpöjärjestelmät rakentamassa yhteisöllisyyttä

01.12.2023, kello 10:16

Energiateollisuus ry julkaisi lokakuussa suomalaisten energia-asenteita koskevan tutkimusraportin....

Omakynä Tuotanto Petteri Haveri

COP28

30.11.2023, kello 14:01

YK:n ilmastokokous Dubaissa alkoi 30.11. ja päättyy 12.12. Kokousta on etukäteen luonnehdittu...

Markkinat Omakynä Jukka Relander

Kansainvälinen raha ja kaupunkienergia

20.11.2023, kello 16:13

Kansainvälinen sijoitusyhtiö abrdn (lisää itse vokaalit) osti 49 % mikkeliläisestä ESE:stä. Tai on...

Energiateollisuudelta viestiä:

Energiakriisiä ei kammeta tilkkutäkkiverotuksella

20.09.2022, kello 11:25

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Scanstockphoto

Energiakriisiä ei kammeta tilkkutäkkiverotuksella

Euroopan energiateollisuus on huolestunut siitä, että EU:n viime viikolla esittämät toimenpiteet korkeiden energian hintojen kuluttajille aiheuttaman taakan lievittämiseksi sisältävät riskin, joka voi johtaa erilaisiin väliintuloihin ympäri Eurooppaa. Mikäli näin käy, uusiutuvan energian investoinnit saattavat kääntyä laskuun, kirjoittaa EURELECTRIC.

Euroopan komissio ehdotti kahta toimenpidettä, joilla huippuunsa nousseiden kaasun hintojen ansiosta muutamien energiayhtiöiden tekemiä ’ylimääräisiä voittoja’ jaettaisiin uusiksi.  

Ensimmäinen toimi olisi kustannuksiltaan edullisimmille tuotantomuodoille eli uusiutuville ja ydinvoimalle määrättävä ylin tuottokatto, joka olisi 180 euroa megawattitunnilta. Toinen olisi puolestaan solidaarisuusavustus fossiilisia polttoaineita käyttäviltä yrityksiltä, joilta perittäisiin vähintään 33 prosenttia vuonna 2022 tehtävistä ylimääräisistä voitoista.

Mutta kun toimenpiteiden täytäntöönpano jäänee kunkin jäsenvaltion vastuulle, aiheutuu huolta siitä, että sähkönkäyttäjät niin teollisuudessa kuin kotitalouksissa hyötyvät eri tavoin riippuen siitä, missä maassa sijaitsevat.

- Ehdotukset windfall-voittojen uudelleen käyttämisestä ovat hyvin epämääräisiä ja niiden täytäntöönpano on periaatteessa jäsenvaltioiden vastuulla, sanoo Bram Claeys ilmasto- ja energia-ajatushautomo Regulatory Assistance Projectista.

- Vaikka ne kuulostavat suhteellisen hyviltä, niiden toimeenpano saattaa olla sirpaleista, mikä on todella iso ongelma, Claeys korostaa.

Komissio arvioi, että jäsenmaat voisivat näillä toimenpiteillä saada yhteensä 142 miljardia euroa, joilla voitaisiin tukea huimasti nousseiden laskujen kanssa kamppailevia kuluttajia ja investoida puhtaaseen teknologiaan ja energiatehokkuuteen.

Claeys suhtautuu arvioon kuitenkin skeptisesti todeten, että on olemassa suuri riski, että vain murto-osa komission arviosta toteutuu.

Epätasainen toimeenpano sisältää hänen mukaansa myös riskin, että EU:n sähkömarkkinat vääristyvät ja että näin tehdään tyhjäksi vuosien työ yhdistää kansalliset sähkömarkkinat ympäri Euroopan.

Eritoten uusiutuvien puolesta ollaan huolissaan  

Esitellessään hätätoimia viime viikolla komissio pyrki varmistamaan koordinoitavan lähestymistavan energiakriisin kansallisiin vastuisiin.

Tuottoraja on EU-laajuinen ja asetetaan tarpeeksi alas, jotta se iskee fossiiliperäiseen sähköntuotantoon enemmän kuin edullisempiin uusiutuvaan ja ydintuotantoon, joilla tuottomarginaalit säilyvät korkeina 180 euroa/MWh:n tuottokatonkin oloissa.

Uusiutuvan energian teollisuuden parissa herättää huolta kuitenkin se, kuinka joustavia EU-maiden hallitukset ovat ylipäänsä säilyttämään nykyisiä hintakattoja puhumattakaan niiden alentamisesta.

EURELETRICille puhuneen komission virkailijan mukaan jäsenvaltio voisi päättää alemmasta tuottokatosta ydinvoimalle tai uusiutuville, koska niiden tasaiset kustannukset ovat tyypillisesti matalampia.

Mutta tuulivoimateollisuuden edusjärjestö WindEurope varoittaa yksittäisten jäsenmaiden erilaisten hintakattojen muodostamasta tilkkutäkistä, joka voi aiheuttaa epävarmuutta investointirintamalla.

- Tuottokatto tuulivoimalle olisi juuri sitä – yksittäinen EU-laajuinen katto. Sallimalla jäsenmaiden poiketa siitä ja ottaa käyttöön alempia kattoja loisi hämmennystä ja epävarmuutta markkinoille – ja vähentäisi investointeja, joita kipeästi tarvitsemme, WindEuropen toimitusjohtaja Giles Dickson sanoo.

Samanlaisin pelon aiheita on kuultu aurinkoenergia-alalta. SolarPower Europessa sääntelyasioista vastaavan johtajan Naomi Chevillardin mukaan ala on todella pahoillaan mahdollisuudesta antaa jäsenvaltioille lupa asettaa tuottokatot kansallisesti.

- Se luo suurta epävarmuutta investoijien keskuudessa ja vaarantaa EU-laajuisten markkinoiden eheyden ja yhtenäisyyden. Komission tulisi asettaa Euroopan laajuinen, verrannollinen perustaso uusille kattotoimille, Chevillard lisää.

Aurinkoenergiateollisuus liputtaa huolensa myös siitä, että mikäli hintaa alennetaan poliittisilla päätöksillä, iskisi se sähkön hankintasopimuksiin, jotka ovat olennainen työkalu uusutuvan energian kapasiteettia rakennettaessa.

Myös Euroopan geoterminen energia-ala esittää asiasta näkemyksensä, kun alan edunvalvontajärjestön European Geothermal Energy Councilin johtaja Sanjeev Kumar sanoo, että minkä tahansa hintakaton on mahdollistettava pitkäaikaiset lämmön ja sähkön vähittäishankintasopimukset.

- Tilanne, jossa uusiutuvat tukisivat kallista fossiilisähköä ilman pitkän ajan hankintasopimuksia lämmön ja sähkön vähittäismarkkinoilla, olisi kauhistuttava, Kumar tähdentää.

Euroopan komissio on itse varoittanut “koordinoimattomista katoista”, jotka voivat johtaa merkittäviin vääristymiin tuottajien välillä, kun ne kilpailevat EU-laajuisesti yhdistyneillä markkinoilla.

EU-ministerit käyvät parhaillaan läpi komission ehdotuksia ja heidän on tarkoitus sopia niistä hätäkokouksessa, joka pidetään perjantaina 30.9.

#energia ja Eurooppa #energiamarkkinat
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja