Blogit

Markkinat Omakynä Antti Kohopää

Ympäristöneuvostossa ilmastopolitiikan tulevaisuus

22.03.2024, kello 13:48

Maanantaina Brysselissä kokoustaa ympäristöneuvosto. Ympäristöneuvostoon kuuluvat EU-maiden...

Omakynä Tuotanto Marja Rankila

Pienistä puroista kasvaa suuri virta

20.03.2024, kello 15:12

Keskusteluissa nousee usein eteen väite, että vesivoimaa ei enää tulevaisuudessa tarvita, kun...

Jäsenkynä Markkinat Kimmo Alatulkkila

Kaupunkien energiayhtiöt vetytalouden ja viennin vetureiksi?

05.03.2024, kello 12:25

Pitkä ja kylmä talvi alkaa tuntua hiljalleen punteissa. Kylmissä olosuhteissa eläminen antaa meille...

Energiapuuta aikaisempaa vähemmän

Hakkuut supistuivat

21.02.2024, kello 15:35

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Hakkuut supistuivat

Suomalaisia metsiä hakattiin viime vuonna 82 miljoonaa kuutiometriä. Runkopuuta, tukkipuuta ja kuitupuuta kerättiin metsistä aikaisempaa vähemmän. Metsien tilavuus kasvoi yli 20 miljoonalla kuutiometrillä, koska puuston kasvu oli poistumaa suurempi.

Runkopuuta hakattiin metsistä viime vuonna 69 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on seitsemän miljoonaa kuutiometriä vähemmän (yhdeksän prosenttia) kuin vuotta aikaisemmin. Edelliseen viisivuotisjaksoon verrattuna runkopuuta hakattiin kahdeksan prosenttia vähemmän.

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin yhteensä 58,9 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Suurin osa tukki- ja kuitupuusta käytetään metsäteollisuuden raaka-aineena — vajaat puoli miljoona kuutiota kuluu metsänomistajien oman sahatavaran raaka-aineena.

— Edellisen kerran teollisuuspuun hakkuut jäivät alle 60 miljoonan kuutiometrin vuonna 2020, ja sitä ennen vuonna 2015, toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan teollisuuspuuta hakattiin viime vuoden alkupuoliskolla edellisen vuoden tahtiin. Kun metsäteollisuustuotteiden kysyntä hiipui, vähenivät myös hakkuut.

Hakkuiden jäljiltä metsiin jäi noin kahdeksan miljoonaa kuutiometriä runkopuista saatuja hakkuutähteitä ja kuusi miljoonaa kuutiometriä luontaisesti kuollutta runkopuuta. Puuston kokonaispoistuma pieneni edellisvuodesta seitsemällä miljoonalla kuutiometrillä 82,3 miljoonaan kuutiometriin. Tämä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022 ja seitsemän prosenttia alle edellisen viisivuotisjakson keskiarvon.

— Hakkuut, metsänhoitotyöt ja luonnonpoistuma vähensivät viime vuonna elävän pystypuuston määrää 82 miljoonalla kuutiota. Uutta runkopuuta kasvoi kuitenkin 104 miljoonaa kuutiometriä, joten puuston kokonaistilavuus suureni 21 miljoonalla kuutiometrillä, laskee yliaktuaari Jukka Torvelainen

Yksityismetsissä teollisuuspuun hakkuut vähenivät edellisvuodesta yli kymmenyksen. Valtio ja yritykset kasvattivat mäntytukin ja havukuidun hakkuita, mikä lisäsi niiden omistamissa metsissä tukki- ja kuitupuun hakkuita kolmella prosentilla.

Pelkästään tukkipuuta hakattiin viime vuonna 26,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin hakkuumäärä notkahti 14 prosenttia, mäntytukin vain kolme prosenttia. 

Kuitupuun hakkuut vähenivät kahdeksalla prosentilla 32,6 miljoonaan kuutiometriin. Mäntykuitupuun hakkuumäärä 15,1 miljoonaa kuutiometriä oli pienin vuoden 2012 jälkeen. Lehtikuitupuun hakkuut jäivät 8,0 miljoonaan kuutiometriin.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa puuta kaatui eniten, molemmissa hieman yli kuusi miljoonaa kuutiometriä. Lapissa, Kaivuussa ja Keski-Pohjanmaalla teollisuuspuun hakkuut pysyivät ennallaan. Kahdeksassa maakunnassa hakkuut vähenivät yli kymmenen prosenttia. 

Energiapuuta aikaisempaa vähemmän 

Energiapuuta kerättiin metsistä yhteensä 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuuta poltetaan erityisesti kaukolämpöä tuottavissa laitoksissa — jonkin verran myös sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa.

Runkopuuta energiayhtiöiden kattiloihin päätyi viime vuonna 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Latvusmassan tai kantojen osuus oli 2,2 miljoonaa kuutiometriä.

— Energiapuun korjuu väheni viidesosan, kun rangan ja kokopuun määrä pieneni yli miljoonalla kuutiometrillä. Syynä voi olla pieniläpimittaista puuta koskevan kilpailun koventuminen ja hintojen nousu. Energiapuuta koskevat ennakkotiedot eivät kuitenkaan ole yhtä tarkkoja kuin teollisuuspuuta koskevat, joten muutokset tarkentuvat myöhemmin keväällä, Sauvula-Seppälä kertoo.

#bioenergia #kaukolämpö #uusiutuva energia
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja