Asiakaspalvelu saa uutta potkua

Äly tehostaa verkkojen käyttöä

15.06.2021, kello 13:16

Teksti Markku Niskanen | Kuva Tampereen Sähkölaitos ja Markku Niskanen 

Äly tehostaa verkkojen käyttöä

Äly on avainsana sähköverkon ja kaukolämpöverkon kehittämisessä ja asiakaspalvelun parantamisessa.

Sähkön kysyntäjouston kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Kaukolämmityksen digitaalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen on sekin kehittynyt nopeasti.

— Sähköverkkoyhtiöt tarjoavat sähkönmyyjille markkinapaikan ja sähkönmyyjät voivat kehittää omia järjestelmiään ja prosessejaan, joiden avulla he voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja luoda palveluillaan lisäarvoa, sanoo Tampereen Sähköverkko Oy:n mittalaitteista vastaava Matti Hirvonen. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tytäryrityksellä on 165 000 asiakasta.

Tampereella edetään vauhdilla älyverkkopalveluiden käyttöönotossa.

— Aluksi keskityimme pienjänniteverkon hallinnan kehittämiseen. Aiemmin etäluentaa käytettiin lähinnä laskutuksen ja taseselvityksen tarpeisiin. Nyt saamme myös tietoja, joiden avulla havaitaan verkon vikatilanteet, Hirvonen täydentää.

— Viime vuonna käynnistetty pilotti paljasti reagoinnin pienjänniteverkossa ilmenneisiin vikoihin ja häiriöihin nopeutuneen. Tämä tapahtuu parhaimmillaan jopa ennen kuin asiakas huomaa mitään edes tapahtuneen.

Hirvonen kertoo sähkökatkojen ennaltaehkäisyn onnistuvan hyvin ja korjaustöiden tapahtuvan aikaisempaa sujuvammin. Sähköverkkojen älyllisyyttä hyödynnetään myös haja-asutusalueilla.

Teemu Heinonen (vas.) ja Matti Hirvonen hyödyntävät digitalisoituja verkkoja asiakaspalvelussa. Tampereen Sähkölaitos Oy:n palvelupäällikkönä toimiva Heinonen edistää älykästä kaukolämpöä. Hirvonen on Tampereen Sähkönverkko Oy:n asiantuntija.

— Pienjänniteverkon tilatietojen lukemisesta mittarin kautta on ollut hyötyä varsinkin haja-asutusseudulla. Tampereen Teiskossa on paljon pientaloja ja kesämökkejä, joihin sähkö viedään ilmajohtojen avulla. Kaupunkialueella sen sijaan vikatilanteet ovat harvinaisia, joten meidän ei tarvitse lukea kerrostalon jokaisesta mittarista lukea tietoja, vaan yhden mittarin antama tieto riittää.

Hirvonen toteaa muutosten hoituvan etänä, paikalla ei tarvitse käydä.

Digitalisoidun sähköverkon hyödyntämisessä on Hirvosen kokemuksen mukaan useita erilaisia vaihtoehtoja.

— Seuraavaksi aiomme luopua nykyisestä verkkoyhtiön tarjoamasta yö-päivä-ohjauksesta. Vastaisuudessa asiakas ja sähkönmyyjä voivat tehdä sopimuksen kulutuskuorman ohjauksesta esimerkiksi siten, että sähköä toimitetaan silloin, kun sen hinta on alhaisimmillaan ja kulutus kohteessa korkeimmillaan.

Hirvonen odottaa varsinkin sähkölämmitettyjen pientalojen hyötyvän uudistuksesta.

Aurinkopaneelit hankinnassa

Vuoden alusta alkaen on ollut mahdollista, että energiayhteisöt kerros- ja rivitaloissa ovat voineet hankkia yhteiset aurinkopaneelit ja käyttää aurinkoenergiaa kaikkien yhteisön jäsenten eduksi.

— Tämä pienentää asiakkaiden verkosta ottaman sähkön määrää. Samalla pienentyvät energiamaksut ja verkkopalvelumaksut. Tämän odotetaan lisäävän kiinnostusta rakentaa uusia ja entistä suurempia aurinkopaneelikokonaisuksia. Tampereelle on rakenteilla ainakin yksi uudisrakennuskohde, jonka markkinoinnissa oman sähkön merkitys tuodaan näkyvästi esille, Hirvonen kertoo.

Sähköverkon infrastruktuuri kehittyy Tampereella kysynnän mukaan. Hirvonen odottaa kiinteistöjen pientuotannon lisäävän palveluiden kysyntää.

— Sähkön myyjien tarjoamat virtuaaliakut ja aurinkosähkön ohjaaminen osakkaiden käyttöön onnistuvat älytekniikan avulla.

Tampereen Tarastenjärven Aurinkopuiston aurinkopaneelit ovat tuottaneet uusiutuvaa energiaa heinäkuusta 2018. Tällä hetkellä paneeleita on puistossa yhteensä 1520 kappaletta.

Auton akusta tuskin reserviä

Myös sähkön käytön lisääntyminen tieliikenteen voimanlähteenä tuo haasteita asiakaskiinteistöille ja verkkoyhtiölle.

— Periaatteessa auto voi olla kaiken aikaa kytkettynä verkkoon, mutta akkua ladataan vain silloin, kun sähkön hinta on alhaisimmillaan. Sähköä on toki saatavilla kaiken aikaa.

Hirvonen arvioi kuitenkin sähköauton täyden akun purkamisen ajoittain verkkoon olevan toistaiseksi kaukainen visio, koska voi merkittävästi lyhentää arvokkaiden akkujen käyttöikää.

Sähköverkon kuormien tasoittaminen ja sähkön pientuotannon yleistyminen taas vaikuttavat sähkön tuotantoon ja sen ekologisuuteen.

— Kun huippukulutuksen aikaisia piikkejä on entistä vähemmän, voidaan käyttää entistä enemmän tuuli- ja aurinkosähköä sekä CHP-voimalaitoksissa tuotettua sähköä. Muita sähkön tuotantomuotoja tarvitaan vähemmän, Hirvonen toteaa. 

Älykästä kaukolämpöä

Tampereen Sähkölaitos tarjoaa Älykäs kaukolämpö -palvelua sekä taloyhtiöille että yritysasiakkaille.

— Palvelu mahdollistaa tasaiset olosuhteet kiinteistössä sekä säästöjä perusmaksuihin. Pientaloasiakkaille emme ole vastaavaa palvelua vielä kehittäneet, sillä markkinoilla on heitä varten jo muunlaisia ratkaisuja, kertoo palvelupäällikkö Teemu Heinonen.

Kaukolämpöverkon ja sähköverkon älykkyyden kehittämisessä on kuitenkin eroja.

— Seuraamme asiakaskohteiden lämmön käyttöä seurataan etänä. Laatukysymykset keskittyvät asiakaslaitteiden sekä verkoston tehokkaaseen toimintaan, kuten esimerkiksi hyvään kaukolämmön jäähtymään. Mittauksista saatava data ei ole vielä niin laajaa kuin sähköverkoissa, mutta tiedon perusteella voimme kuitenkin arvioida esimerkiksi asiakkaan laitteiden toimintaa, Heinonen tuumaa. 

Älykkäitä energiaverkkoja voi hyödyntää luovasti. Tampereen Sähkölaitos toteutti Tampereen maauimalassa energiaratkaisun, jossa kaukojäähdytysverkon paluuvedestä otetaan lämpö talteen ja kaukolämpö varmistaa lämmitysjärjestelmän toimivuuden.

Maauimalan uumenissa piilee edistyksellinen, ekologinen lämpöratkaisu, joka takaa tasaisen lämpimät uimavedet koko uintikaudelle.

Investointi maksettu parissa vuodessa

— Kerrostalojen kaukolämmityksen ohjauksen avulla voimme vastata kysynnän piikkeihin, joita esimerkiksi lämpimän käyttöveden kulutus aamuisin aiheuttaa. Yrityskohteissa taas lämmön käyttöhuipun todennäköisemmin aiheuttaa lämpimän tuloilman syöttäminen tuotantotiloihin ilmanvaihdon avulla.

Heinonen laskee älykkään kaukolämmityksen pienentävän lämmityskustannuksia 5–10 prosentilla.

— Investoinnin takaisinmaksuaika on sitä lyhyempi mitä suuremmasta kohteesta on kysymys. Parhaimmillaan investointi on maksettu jopa vuodessa.

Sähkölaitoksen kehittämä ohjauspalvelu on käytössä jo kymmenissä asuinkiinteistöissä, kuten opiskelija-asuntoloissa ja taloyhtiöissä. Seuraavaksi Älykäs kaukolämpö -järjestelmä asennetaan pariin kymmeneen kaupungin omistamaan kiinteistöön.

— Noin kolmasosaan kiinteistön tiloista asennetaan olosuhteita mittaavat anturit. Lämmitystä ohjataan keskitetysti siten, että halutut olosuhteet saavutetaan, kertoo Heinonen, jonka vastuulla on kaukolämmitykseen liittyvien palveluiden kehittäminen. 

Yksi palelee, toinen hikoilee

Asuntojen olosuhteet poikkeavat varsinkin vanhemmissa kiinteistöissä suuresti toisistaan ja yhteisiä, sopivia olosuhteita voi olla hankala löytää.

— Kiinteistön keskilämpötila on harvoin kaikille sopiva. Yhdelle keskilämpötila on kylmä, toiselle kuuma. Keskilämpötilan muuttaminen yhdellä asteella ylös tai alas vastaavasti nostaa tai laskee lämmitysenergian tarvetta noin viidellä prosentilla.

Heinonen on huomannut energiansäästön jäävän ratkaisuja pohdittaessa yleensä sivurooliin.

— Älykkäässä ohjauksessa mukavat ja sopivat olosuhteet ovat ensisijainen määrittävä tekijä.

Tampereen Sähkölaitos kokeili muutamassa pilottikohteessa myös huonekohtaista ohjausta älytermostaateilla. Lopputuloksena pilotista oli kuitenkin se, että asukkaita ei kiinnostanut ottaa itse vastuuta asunnon lämpötilan ohjauksesta. Vain viisi prosenttia asukkaista oli kiinnostunut säätämään asuntonsa lämpötilaa.

— Ainakin toistaiseksi kaukolämmityksen kiinteistökohtainen säätäminen on Tampereella niin vähäistä, ettei se juuri vaikuta lämpölaitosten toimintaan. Tätä ei ole voitu vielä testata massan vähäisyyden vuoksi. Yksi vaihtoehto olisi aluekohtaiset joustot. Kun lämmön tuottajan valvomosta on yhteys suurimpaan osaan alueen kiinteistöistä, voidaan aluekohtaisia kulutusjoustoja toteuttaa.

Heinonen odottaa teknisten ratkaisujen ja ohjelmien kehittymisen parantavan kaukolämmityksen kilpailukykyä.

Uusi rooli

Kaukolämmön toimittajien rooli sekä merkitys muuttuvat jo lähitulevaisuudessa.

— Aikaisemmin raja vedettiin lämpöputken sisääntuloon ja mittariin. Nyt lämpöyritysten palvelut yltävät kiinteistön lämmönjakolaitteisiin ja niiden valvontaan. Kehitys on alussa, mutta etenemässä vauhdilla.

Heinonen kokee koronapandemian hidastaneen jonkin verran älykkään kaukolämmityksen yleistymistä, kun päätöksenteko taloyhtiöissä vaatii enemmän aikaa.

Tampereen Sähkölaitos toimittaa kaukolämpöä yli 5700 käyttöpaikkaan. 

Energia-alan päätapahtuma

Tampere tunnetaan energia-alan ammattilaisten keskuudessa hyvän. Verkostoalan ammattitapahtuma on järjestetty Tampereella jo vuosikymmenten ajan. Tänä vuonna Verkosto 2021 -tapahtuma järjestetään 6.–7.10.2021.

Älykkäät energiaverkot ja vastuullinen verkkotoiminta puhuttavat messuilla alan ammattilaisia. Tietotaidon kerryttämisen ohella uusien kumppaniverkostojen luominen on Tampereella taattua, sillä tapahtuman Smart Network -alueella pääsee sukeltamaan erilaisten palvelu- ja tuoteinnovaatioita esittelevien startuppien maailmaan.

Verkosto-messujen sisältö on laajentunut vuosi vuodelta. Sähkö- ja tietoverkkojen rinnalle ovat nousseet kaukolämpö- ja kaasuverkot.

— Tulevaisuudessa kaikki järjestelmät tulevat integroituvat älykkäisiin energiaverkkoihin, toteaa Energiateollisuus ry:n johtaja Janne Kerttula.

#energia ja asiakas #sähköverkot
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja