Blogit

Markkinat Omakynä Petra Pynnönen

Suomalaisen energiasektorin digiaika on Eurooppaa edellä

27.06.2024, kello 15:13

Sukelsin kuluneena keväänä Brysselin digikuplaan Energiateollisuus ry:n mahdollistamassa...

Markkinat Omakynä Hanna Höijer

Sukupolvien välisen yhteistyön merkitys kansainvälisessä ilmastopolitiikassa

12.06.2024, kello 13:36

Kello on 02.19 lauantaina 8.6.2024. Kirjoitan tätä hotellin sängyllä Saksan Bonnissa nukahtamisen...

Tuotanto Vieraskynä Justus Luokkanen

Kun jokin on valittava

10.06.2024, kello 12:09

Mistä lähteä avaamaan energia-asioita rouvalle, joka puhutteli minua lounastauolla? Hänen...

Tasapainoilua lämmitysmarkkinoilla

Huoltovarmuus ja kilpailukyky — hankala yhdistelmä

19.09.2023, kello 15:16

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Huoltovarmuus ja kilpailukyky — hankala yhdistelmä

Hyvä toimitusvarmuus tai huoltovarmuus eivät ole ilmaisia. Ne aiheuttavat kustannuksia, jotka vaikuttavat kaukolämmön kilpailukykyyn. Kiinteistökohtaisilla lämmitysmuodoilla ei ole samanlaisia ylimääräisiä kustannuksia.

Kaukolämmitys haluaa olla tulevaisuudessa ”Suomen kilpailukykyisin energiaratkaisu”. Hyvä kilpailukyky tarkoittaa sitä, että tuote selviytyy hengissä taloudellisen kilpailun olosuhteissa — tuotteen on siis oltava parempi kuin muut. Tuotteiden kilpailukykyä arvioidaan yleensä hinnan, markkinoinnin tai tietotaidon perusteella.

— Kaukolämmön kilpailukyky muodostuu useammasta seikasta, joista yksi on huoltovarmuusvaatimukset. Kilpailukykyyn vaikuttaa myös se, miten hyvin alan yritykset kykenevät hyödyntämään hukkalämpöjä.

Näin toteaa Ramboll Finland Oy:n energiayksikön asiantuntija Jukka Korri. Kaukolämmityksen kilpailukykyä arvioitiin kaukolämpöstrategiatyön yhteydessä.

Toimialan yhteiskunnallista ohjausta ei voi sivuuttaa. Se vaikuttaa myös kilpailukykyyn. Rakennusmääräykset ja kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset ovat yhteiskunnallista ohjausta, joilla voi olla arvaamattomia vaikutuksia siihen, miten eri lämmitysmuodot pärjäävät keskinäisessä kilpailussa.

Huoltovarmuusvaatimus heikentää kilpailukykyä

Kiinteistöt ovat kaikissa olosuhteissa riippuvaisia siitä, miten keskitetty kaukolämpöjärjestelmä kykenee tuottamaan kiinteistöjen tarvitseman lämmön. Kiinteistönomistajan mahdollisuudet vaikuttaa kaukolämpöyrityksen toimintaan ovat vähäiset. Ehkä juuri siksi kaukolämpöyritysten on panostettava suhteellisen paljon huolto- ja toimitusvarmuuteen.

— Mitä korkeammiksi huoltovarmuus- ja toimitusvarmuustavoitteet asetetaan, sitä enemmän vaatimukset heikentävät kaukolämmityksen kilpailukykyä. Huoltovarmuuden ylläpitäminen aiheuttaa aina kustannuksia, Korri muistuttaa.

Kiinteistökohtaisissa lämmitysratkaisuissa vastaavia kustannuksia ei ole. Tältä osin kiinteistökohtaisilla lämmitysjärjestelmillä on selvä kilpailuetu.

— Pitäisikö muille lämmitysratkaisuille asettaa vastaavanlaisia yhteneväisiä huoltovarmuusvelvoitteita vai pitäisi kaukolämmityksen huoltovarmuusvaatimuksia ylipäätään tarkastella nykyistä kriittisemmin, Korri pohtii.

Toimialan ulkopuolelta asetetut huoltovarmuusvaatimukset saattavat johtaa pahimmillaan ylilaatuun tai yli-investointeihin.

— Onko lyhyillä kaukolämmön toimituskatkoilla edes merkitystä asiakkaille tai voitaisiinko toimitusvarmuuspalvelut myydä asiakkaille erillisinä tuotteina, Korri kysyy.

Näillä näkymin kaukolämmityksen toimitusvarmuuteen ei ole odotettavissa muutoksia. Tosin paljon paremmaksi tilannetta ei voi enää virittää: suomalaisen kaukolämmityksen toimitusvarmuus on ollut jo pitkään lähes sata prosenttia.

Korrin mielestä korkean toimitusvarmuuden tilanteessa on korostettava hyvän toimitusvarmuuden yhteiskunnallista merkitystä — myös Euroopan unionin suuntaan etenkin silloin, kun kaukolämpöalalle asetetaan uusia velvoitteita.

— Sidosryhmät kokevat toimitusvarmuusvaatimusten kuitenkin rasittavan kaukolämmön hintaa.

Hukkalämpöjen käyttö — vastuullista toimintaa?

Hukkalämpöjen nykyistä laajempi käyttö kaukolämmön tuotannossa parantaa yritysten kilpailukykyä. Hukkalämpöjen käytöllä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, jotka ovat yhä kalliimpia energialähteitä. Parhaimmillaan hukkalämpöjen hyödyntäminen vaikuttaa kaukolämpöyrityksen taloudelliseen kannattavuuteen. Tarjolla on muitakin hyötyjä.

— Hukkalämpöjen hyödyntäminen on vastuullinen teko. Yritysten yhteiskuntavastuu paranee asiakkaiden ja sidosryhmien silmissä ja voi tätä kautta parantaa myös kaukolämmityksen haluttavuutta — kilpailukykyä, Korri huomauttaa.

Hukkalämpöjen käyttöön perustuva kiinteistöjen lämmittämien tukee myös asiakkaiden yhteiskuntavastuun toteutumista.

Kohti tasavertaista kohtelua

Yhteiskunnallinen ohjaus lämmitysmarkkinoilla tapahtuu mm. rakennusmääräysten ja energiatehokkuusvaatimusten avulla. Eri lämmitysmuotojen tasavertainen kohtelu tarkoittaa sitä, että millekään lämmitysmuodolle ei aseteta muita kovempia vaatimuksia.

— Epätasa-arvoinen kohtelu on osattava tunnistaa ja on osattava olla yhteydessä päättäjiin, jos tilanne vaatii korjauksia. Vaikuttamisessa korostuvat toimialan viestintätaidot. Olisi oltava myös rohkeutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta samalla olisi lisättävä oman toiminnan avoimuutta, Korri toteaa.

— Kaukolämpötuotteiden hinnoitteluperiaatteiden avaaminen ja kyky kertoa, mistä kaikesta kaukolämmön hinta muodostuu lisäävät luottamusta ja ymmärrystä.

#energiaturvallisuus #kaukolämpö
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja