Blogit

Markkinat Omakynä Petri Sallinen

Vihreys muuttuu investoinneiksi

31.05.2023, kello 11:03

Niinhän siinä sitten kävi. Vihreät päiväunet ja utopiat ovat muuttumassa investoinneiksi — tai...

Vieraskynä Esa Vakkilainen, Marita Niemelä

Bioenergia tarjoaa kilpailuedun vetytaloudessa

29.05.2023, kello 10:53

Suomi on kärkipäässä vihreässä siirtymässä ja energiamurroksessa; haluamme vauhdilla kasvattaa...

Omakynä Petri Sallinen

Kuka päättää pyörien lukumäärän?

24.05.2023, kello 13:32

Voidaanko teknisistä ratkaisuista päättää poliittisesti? Voidaan — lopputulokset saattavat...

Viranomaisille luvassa uusia resursseja

Lisää vauhtia luvitukseen

12.09.2022, kello 12:47

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Lisää vauhtia luvitukseen

Vihreiden investointien lupakäsittely nopeutuu jo ensi vuoden alussa. Lupia käsittelevät viranomaiset saavat lisää rahaa. Vauhtia lisäävät myös lainsäädäntömuutokset, jotka tosin ovat määräaikaisia.

Vihreä siirtymä ja siihen panostaminen on ainoa kestävä tie ulos energiakriisistä. Näin toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Siksi vihreän siirtymän investoinnit ohjataan nyt ohituskaistalle. Tämä tarkoittaa sitä, että vihreää siirtymää edistävien investointihakkeiden lupakäsittely ja muutoksenhaku nopeutuvat.

Ympäristölain ja vesilainmukaiset lupahakemukset käsitellään nopeutetusti ensi vuoden alusta alkaen. Nopeutettua käsittelyä luvataan aina vuoteen 2026 asti. Kiireellisinä käsitellään myös hallintotuomioistuimiin osoitetut vihreän siirtymän hankkeisiin liittyvät valitukset. Nopeutetulla aikataululla valituksia käsitellään aina vuoteen 2028. Kiireellisinä olisi tarkoitus käsitellä myös energiantuotantoa koskevat asemakaavat ja tuulivoimarakentamista ohjaavat yleiskaavat.

— Kun vihreän siirtymän investoinnit ohjataan kiihdytyskaistalle, saavat uusiutuvan energian, vetytalouden, hiilidioksidin talteenoton ja akkuteknologian kehittämisen kaltaiset investoinnit vauhtia, Ohisalo toteaa.

Nopeutetun lupamenettelyn saavat hankkeet, jotka eivät aiheuta ”merkittävää” haittaa ympäristölle.

— Lupakäsittelyn sujuvoittaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista tingittäisiin, Ohisalo huomauttaa.

Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen ei onnistu ilman uusia resursseja. Siksi hallitus osoitti kevään budjettiriihessä rahaa tätä varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat 4,1 miljoonaa euroa ja aluehallintoviranomaiset 2,5 miljoonaa euroa kolmen ja puolen vuoden aikana. Hallintotuomioistuimille osoitettiin lisärahoitusta kolme miljoonaa euroa.

Lisärahoituksen avulla voidaan palkata uutta henkilökuntaa käsittelemään lupahakemuksia ja valituksia. Samalla viranomaisten välistä tiedonvaihtoa tehostetaan.

Vihreä siirtymä ei pääse ohituskaistalle ilman lakimuutoksia. Siksi hallitus on päättänyt muuttaa määräajaksi neljää lakikokonaisuutta. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastoissa on yksi justeerattava kokonaisuus. Samalla muutetaan vesilakia, ympäristönsuojelulakia sekä maankäyttö ja rakennuslakia.

Tavoitteet saavutetaan — kriisistä huolimatta

— Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä aiheutunut energiahintakriisi haittaavat ilmastotavoitteiden saavuttamista, mutta siitä huolimatta tavoitteet voidaan saavuttaa, toteaa Sitran johtaja Mari Pantsar.

Pantsarin mielestä lupamenettelyjen sujuvoittaminen on sopiva korjausliike. Se auttaa vihreän siirtyminen investointien toteutumista. Samalla investointiympäristöön saadaan ennustettavuutta.

— Hallintoon tarvitaan lisäresursseja, mutta myös päällekkäisyyksiä on karsittava. Lisäksi investoijien ja viranomaisten välistä vuoropuhelua hankkeiden kaikilla tasoilla on lisättävä.

Esimerkkinä yksinkertaistusta lupamenettelystä Pantsar mainitsee merituulivoimalaitosten rakentamisen. Pantsarin mielestä kunnan yleiskaava ja vesilupa riittävät ohjaamaan merituulivoimalaitosten lupien käsittelyä — muuta ei tarvita.

Pantsar huomauttaa, että vihreän siirtymän investoinnit ja vihreä elvytys tuottavat kolme kertaa enemmän työtä fossiilitalouteen verrattuna.

— Energiahintakriisi on ennen kaikkea fossiilitalouden kriisi.

Mikä vihreä siirtymä?

Vihreä siirtymä on taloudellisen kasvun muoto, joka perustuu vähähiilisten tuotantomuotojen käyttöön, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Tavoitteena on vahvistaa taloutta vihreän teknologian, kestävän teollisuuden ja liikenteen sekä hiilipäästöjen vähentämisen avulla.

 

 

#energiatalous #ympäristö
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja