Nordic Electricity Market Forum Helsingissä 18.–19.5.2022

Tavoite — maailman parhaat sähkömarkkinat

11.05.2022, kello 17:22

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Tavoite — maailman parhaat sähkömarkkinat

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat eurooppalaisen sähkökaupan koelaboratorio. Muita Euroopan maita aikaisemmin käynnistyneitä markkinoita on kehitetty aktiivisesti. Vielä on kuitenkin tehtävää ennen kuin markkinat ovat valmiit.

Nordic Electricity Market Forum on paikka, jossa pohditaan pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämistä. Mukana ovat kaikki mahdolliset tahot, joita sähkömarkkinatoiminta koskettaa. Foorumilla sähkömarkkinaosapuolet pääsevät esittämään näkemyksiään ja ehdotuksiaan.

Nordic Electricity Market Forum toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteydessä. Vaikka foorumilla ei ole virallista päätöksentekomandaattia, on sillä suora yhteys pohjoismaiden poliittisiin päätöksentekijöiden — markkinoiden kehittämisen kannalta elintärkeisiin energiaministereihin.

Suomen Lähienergialiitosta foorumin toimintaan on osallistunut toiminnanjohtaja Tapio Tuomi. Uusiutuvan energian käytön edistäminen ja älyteknologia ovat Lähienergialiitolle sellaisia asioita, joita he haluavat nostaa esille foorumin työskentelyssä. Liittoon kuuluvat yhteisöt edustavat mm. aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, pienvesivoimaa ja lämpöpumppuja.

— Hajautettujen energiantuotantomuotojen aseman vahvistaminen sekä markkinoiden joustomekanismien ja säätelyn harmonisoiminen pohjoismaisilla markkinoilla ovat meille tärkeitä asioita, Tuomi kertoo.

Tuomen mielestä Nordic Electricity Market Forum on hyvä tapa kehittää pohjoismaisia markkinoita, vaikka yleensä asiat etenevät verkkaisesti.

— Hintasignaalit eivät vielä toimi markkinoilla niin hyvin kuin ne voisivat toimia. Tekniikka ja tekniset yksityiskohdat sen sijaan eivät ole kovin kiinnostavia. Oleellista on, että valittu tekniikka palvelee markkinaehtoista toimintaa.

Tuomi korostaa sähkömarkkinoiden harmonisointia koko Euroopan unionin alueella. EU-tasolta lähtevä ohjaus sopii tavoitteen toteuttamiseen hyvin, kunhan säätely ei syrjäytä markkinaehtoisuuden periaatetta tai johda byrokraattisuuteen.

— Markkinamallille olisi saatava mahdollisimman laaja hyväksyntä kaikilta markkinaosapuolilta. Tämän jälkeen se on helppo myydä koko Eurooppaan.

Strateginen taso kärkeen

Konkreettisen yhteistyön syventäminen ja strategisella tasolla työskentely. Näitä asioita korostaa kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Nordic Electricity Market Forumin toiminnassa.

— Mikromanageeraamisesta ei ole mitään hyötyä.

Markkinoiden läpinäkyvyyden lisääminen taas parantaa toimijoiden luottamusta markkinoita kohtaan. Ruususen mielestä tämä kohentaa myös pohjoismaisen markkina-alueen kilpailukykyä matkalla kohti päästötöntä sähköjärjestelmää.

— Vallitsevassa poliittisessa tilanteessa markkinaehtoiselle kehitykselle ja sähköverkkojen kehittämiselle pitäisi antaa vahva tuki, Ruusunen huomauttaa.

Syvenevä energiayhteistyö

Tällä hetkellä Nordic Electricity Market Forumin painotus on selvästi pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Pohjoisen markkinat on kuitenkin integroitu myös Baltian maiden sähkömarkkinoihin. Seuraava askel olisi syventää yhteistyötä Viron, Liettuan ja Latvian kanssa.

Pitkällä aikavälillä pohjoismaiset markkinat on malliesimerkki ja laboratoriotyön tulos koko Euroopan unionille. Tällä tavalla voidaan osoittaa, miten maailman parhaat sähkömarkkinat toimivat ja minkälaisia hyötyjä markkinaehtoinen toiminta tuottaa.

Nordic Electricity Market Forumin kärkiaiheita ovat mm. yhteisen energiamurroksen toteuttaminen, asiakkaiden päästövähennystoiminnan mahdollistaminen ja pohjoismaat kattava sähköverkkosuunnittelu. Johdannaismarkkinoille tarvittaisiin myös parannuksia.

Sähköntuotantoa sivuavia kehittämiskohteita ovat yhteispohjoismaisen power-to-x-strategian laatiminen ja yhteinen suunnitelma merituulivoiman edistämisestä pohjoismaissa.

#energia ja Eurooppa #energiamarkkinat
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja