E3G-ajatushautomo:

Yhteistyön aika EU:lla ja Britannialla merituulivoimassa

21.09.2021, kello 15:36

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Scanstockphoto

Yhteistyön aika EU:lla ja Britannialla merituulivoimassa

YK:n ilmastokokouksen (COP26) lähestyessä on noussut aika EU:n ja Britannian ryhtyä yhteistyöhön, jolla edistetään merituulivoiman kehittämistä Pohjanmerellä, kirjoittavat E3G-ajatushautomon Simon Skillings and Cora Hewartz EURACTIV:ssa.

E3G on eurooppalainen ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittynyt ajatushautomo, jolla on globaali näkökulma. Simon Skillings työskentelee siellä vanhempana partnerina ja Cora Hewartz poliittisena neuvonantajana. He peräänkuuluttavat yhteistyöesityksellään EU:lta ja Britannialta kunnianhimoisempien tavoitteiden asettamista.
 

Ilmastoneutraalius energian sisämarkkinalla kyseenalaista

EU:n energiaministerit tapaavat keskiviikkona 22. syyskuuta keskustellakseen Fit for 55 -paketista. Aiemmin tällaisissa keskusteluissa olisi keskitytty varmistamaan öljyn ja kaasun hankintoja kaukaisista ja usein myös epävakaisista maista.

Tämä aihe hallitsi geopoliittista agendaa pitkälti viimeisen vuosisadan ajan. Euroopan talouden vähähiilistäminen tarjoaa nyt kirjoittajien mukaan mahdollisuuden lopettaa tämä tuontiriippuvuus sillä, että tarvittava sähkö tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.

- Tätä ei pidä kuitenkaan nähdä niin, että halutaan irtautua kokonaan tuontienergiasta ja saavuttaa täydellinen energiaomavaraisuus. Mikäli kaikki maat mielisivät kattaa oman tarpeensa paikallisesti tuotettavalla uusiutuvalla energialla, pitäisi rakentaa yhä enemmän uusiutuvan energian kapasiteettia ja käyttää siihen yhä enemmän rahaa.

EU:n kattava, uusiutuviin lähteisiin perustuva yhteinen energiamarkkina, jonka jäsenmaat jakavat keskenään, on ylivoimaisen musertava ja kriittisessä vaiheessa siinä mielessä, saavutetaanko sillä ylipäätään ilmastoneutraalius, kirjoittajat pohtivat.

Merten energiapotentiaali jaettua resurssia
 

EU:n jäsenvaltiot ovat kehittäneet jo vuosikymmenien ajan fyysisesti yhdistettyjä sähkön siirtoverkkoja. Sillä on varmistettu sähkön riittävä tarjonta ja sen alemmat kustannukset ympäri vuorokauden.

Matalat ja tuuliset pohjoiset meret ovat Euroopan luonnonvarojen kruununjalokiviä. Kaikkien jäsenmaiden yhteinen intressi on pitää niitä jaettuina resursseina.

Pohjanmeren alueilla voidaan tuottaa enemmän edullista sähköä, kuin sen rannikkovaltiot itse tarvitsevat, ja näin kyetään helpottamaan muiden maiden vähähiilistämisen kustannustaakkaa. Tämän vuoksi kyse on EU-laajuisesta asiasta, siis sellaisesta, joka hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita.

Näiden hyötyjen realisoiminen edellyttää kuitenkin kantaverkkoinfrastruktuuria, jolla sähkö siirretään markkinoitavaksi, ja sellaisia markkinajärjestelyjä, joilla se kaupataan tehokkaasti.

Tekniset ja sääntelyyn liittyvät epävarmuudet estävät hyödyntämästä Pohjanmeren uusiutuvaa potentiaalia täysimittaisesti. Lisäksi kysymys monimutkaistui, kun Britannia erosi Euroopan unionista. Suunnilleen puolet Pohjanmeren tuulivoimaresursseista sijaitsee Britannian aluevesillä.

EU ei kirjoittajien mukaan saa jättää huomiotta näistä resursseja, mikäli se aikoo toteuttaa Green Dealin tavoitteet. Merellä hyödynnettävän uusiutuvan energian kehittäminen Britannian kanssa on sisällytetty selvästi kahden osapuolen tekemään kauppa- ja yhteistyösopimukseen (Trade and Cooperation Agreement).
 

Integroidusta merituuliverkostosta mittavat hyödyt

E3G:läisten mukaan integroidun merituuliverkoston rakentamisen hyödyt ovat huikeat. Ajatushautomo on vastikään ryhtynyt Imperial Collegen kanssa tekemään analyysia, jossa hyödyiksi arvioidaan 30-60 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä. EU-alueen merituulipuistot yhdistettäisiin siis Britannian merituulipuistoihin, mikä toisi huomattavia säästöjä, kun siirtolinjoja ei tarvittaisi niin paljon kuin erillään toimittaessa.

Nyt on tullut aika EU:n ja Britannian ryhtyä yhteistyöhön ja asettaa kunnianhimoinen poliittinen tavoite, joka kiihdyttäisi Pohjanmeren tuulivoiman edistämistä. Osapuolten pitäisi sitoutua etenemään jaetulla tuulipuistojen sähköverkkohankkeella, jolla yhdistetään kummankin osapuolen tuulipuistot toisiinsa (ns. hybridiyhteys).

Tämä hanke tulisi skaalata osaksi merituulivoiman integroitua verkostoa ja sen tulisi olla valmis ennen vuoden 2029 loppua. Se toimisi piristysruiskeena ja osoittaisi pitkän ajan sitoutumista Pohjanmeren tuulivoiman kehittämiseen.

Jo 62 000 henkeä työllistävä Euroopan merituulivoimateollisuus saisi täten itseluottamusta jatkaa tuulipuistojen kehittämistä ja työllisyyden kasvattamista. Ja mikä tärkeintä, se näyttäisi poliittista johtajuutta aikana, jona EU pyytää eri maita ympäri maailman tekemään vaikeita poliittisia päätöksiä kasvihuonekaasujen vähentämisen helpottamiseksi.

EU tarvitsee prosessia, jolla Britannia saadaan mukaan viemään eteenpäin merituulivoimaan liittyvää uusiutuvan energian strategiaa. Unionin energiaministereiden pitäisi kokouksessaan 22.9. määritellä perusteet, jotka mahdollistavat EU:n ja Britannian yhteistyön merituulivoimassa.

- Pohjanmeren tuuliresurssit ovat liian tärkeä asia jätettäväksi vain teknokraattien harteille, vaan se on asia, joka tarvitsee selvän poliittisen signaalin Euroopan johtajilta. Poliitikoilta edellytetään siis kiirehtimistä prosessin alulle panemiseksi, E3G:n Skillings ja Hewartz kirjoittavat.

#energia ja Eurooppa #tuulivoima #uusiutuva
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja