Blogit

Markkinat Omakynä Antti Kohopää

Ympäristöneuvostossa ilmastopolitiikan tulevaisuus

22.03.2024, kello 13:48

Maanantaina Brysselissä kokoustaa ympäristöneuvosto. Ympäristöneuvostoon kuuluvat EU-maiden...

Omakynä Tuotanto Marja Rankila

Pienistä puroista kasvaa suuri virta

20.03.2024, kello 15:12

Keskusteluissa nousee usein eteen väite, että vesivoimaa ei enää tulevaisuudessa tarvita, kun...

Jäsenkynä Markkinat Kimmo Alatulkkila

Kaupunkien energiayhtiöt vetytalouden ja viennin vetureiksi?

05.03.2024, kello 12:25

Pitkä ja kylmä talvi alkaa tuntua hiljalleen punteissa. Kylmissä olosuhteissa eläminen antaa meille...

Uusiutuvien kattojärjestö IRENA:

Elinkaaristrategiat tärkeitä myös uusiutuville

18.01.2022, kello 16:11

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Pixabay

Elinkaaristrategiat tärkeitä myös uusiutuville

”Omaksumalla tehokas uusiutuvan energian kiertotalous ja jätteiden hallinnan sääntely menemme kohti energiasiirtymää, jossa on nykyistä kestävämmät elinkaarikäytännöt ja tehokkaammat tavat hyödyntää resursseja”.

Näin totesi kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön pääjohtaja Francesco La Camera avatessaan vuoropuhelun uusiutuvia koskevasta kiertotaloudesta ja elinkaaristrategioiden hallinnasta IRENA:n vuosikokouksessa, joka järjestettiin virtuaalisesti 15. ja 16. tammikuuta Abu Dhabin kestävyysviikon alkajaisiksi.

- Meidän on oltava vastuullisia, kun jätämme suoraviivaisen jätetalouden taaksemme. Emme sen jälkeen voi enää pilata ympäristöämme, vaan päinvastoin kohentaa sitä, La Camera lisäsi.  

IRENA arvioi aurinkopaneeleista (PV) aiheutuvan jätteen lisääntyvän vuoden 2030 noin 4 miljoonasta tonnista lähes 50 miljoonaan tonniin vuonna 2040 ja 200 miljoonaan tonniin vuonna 2050. Tästä syystä paneelijätteiden luokittelua koskeva sääntely, kierrätysvaltuudet ja nykyistä parempi tiedonkeruu sekä raportointi ovat elintärkeitä tämän jätteen vaikutusten minimoiseksi.

Aurinko- ja tuulienergia kierrätyksen kärjessä

Aurinkoenergiaa edustavan globaalin järjestön (Global Solar Council) puheenjohtaja Jose Donoso sanoo, että aurinkoenergiateollisuus priorisoi kierrätystä parhaillaan ja on itse asiassa ollut uusiutuvan energian ensimmäinen ala, joka on ottanut käyttöönsä vapaaehtoisen kierrätyskoneiston rohkaistakseen yrityksiä kiertotalouteen.

- On tärkeää, että seuraavan sukupolven paneeleissa otetaan huomioon kierrätettävyys. Se on elinehto – paneelit on valmistettava niin, että niistä saadaan materiaalia uusiokäyttöön niin paljon kuin mahdollista, Donoso korostaa.

Tuulienergiaa edustavan maailman järjestön (Global Wind Energy Council) toimitusjohtaja Ben Backwell totesi puolestaan alansa keskittymisestä kierrätykseen, että kestävyyden saavuttaminen tuulivoimateollisuudessa on ehdoton pakko. Eivät sijoittajat, asiakkaat sen paremmin kuin koko yhteiskuntakaan siedä teollisuudenalaa, joka yhtäällä vähentää hiilen käyttöä mutta toisaalla aiheuttaa ympäristötuhoa.

Backwell avasi alansa ennakoivia toimenpiteitä, joilla varmistetaan kierrätysketjun toimivuus. Tällä hetkellä turbiinimateriaaleista kierrätetään jo noin 90 prosenttia. Turbiinien saavuttaessa elinkaarensa päätepisteen niiden kaupalliseen kierrättämiseen on käytettävissä siihen varta vasten kerättyä tulovirtaa.

- Eniten toimenpiteitä vaativa osa on turbiinin lapa, joka vastaa 10 prosenttia koko tuulivoimalan massasta. Se on tehty komposiittimateriaalin kerroksista, mikä tarkoittaa, että sitä on vaikea erotella kaupallisiksi jätevirroiksi. Vaikka se ei ole myrkyllistä, tämä kaatopaikalle menevä osa on poistettava.

Vesivoimalla vaikeampia elinkaaristrategioita

Kansainvälisen vesivoimajärjestön (International Hydropower Association) toimitusjohtaja Eddie Rich kertoi oman alansa elinkaarinäkymien nykytilasta ja tulevaisuudesta. Hänen mukaansa on tosiasia, että kukaan ei tiedä, kuinka kauan vesivoimalaitos itse asiassa on toiminnassa. Yleensä puhutaan 60:stä 100 vuotta, mutta tavanomaisessa lähestymistavassa puhutaan kuitenkin kolmesta tekijästä: kunnostaminen, jälkikäteisasentaminen ja poistaminen.

Rich muotoilee sanottavansa vesivoiman päästöistä nojautuen nimenomaan voimaloiden pitkään käyttöikään ja sanoo sen perusteella päästöjen olevan erittäin alhaiset. Vesivoimalat ovat kuitenkin isoja infrarakennelmia, joiden kunnosta on pidettävä huolta.

Tässä suhteessa alalla on edistytty. Kestävää vesivoimaa koskevasta San Josén julkilausumasta on Richin mukaan tullut ajan mittaan manifesti, jolla alan kestävyyttä pyritään lisäämään normien kautta.

- Eteenpäin meneminen edellyttää kuitenkin lisätoimia eritoten yksityisellä sektorilla. Ensinnäkin on laadittava heti suunnitteluvaiheesta lähtien asianmukainen käytöstä poistosuunnitelma, toiseksi meidän on jatkettava olemassa olevien patojenkäyttöä kunnostuksilla ja jälkikäteisasennuksilla sekä kolmanneksi meidän on saatava enemmän hyvää käytännön ohjausta voimaloiden käytöstä poistamisiin, Rich toteaa.

Hän lisää, että julkisen sektorin hankkeissa on syytä varmistua siitä, että projekti nähdään houkuttelevana investointikohteena. Pääomakustannuksilla kun on tapana nousta vesivoimahankkeissa korkeiksi.

Energiakomissaari: Kiertotaloudella osansa 2050-tavoitteen saavuttamisessa

Tilaisuudessa puhunut energiakomissaari Kadri Simson valotti EU:n strategiaa uusiutuvan energian jätteiden hallinnassa. Hänen mukaansa uudet uusiutuvan energian tavoitteet tarkoittavat lisää laitoksia ja niihin liittyvää infrastruktuuria, ja se kasvattaa jätteisiin ja resursseihin liittyviä uusia haasteita.

Simson korosti aurinkoon ja energianvarastointiin liittyviä lainsäädännöllisiä aloitteita, jotka vahvistavat kierrätystä Euroopassa ja pureutuvat tuleviin jätehaasteisiin. Ne edesauttavat myös unionin Green Dealin tavoitteiden saavuttamista.

- Kun käynnistimme vuonna 2018 Green Dealin valmistelun, määrittelimme aluksi mahdolliset skenaariot, joilla ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa. Tähän vaiheeseen sisällytettiin myös kiertotalous, mikä osoitti, että kierrättämisasteen nostaminen edesauttaa ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä ja samalla voimistaa EU:n pitkän ajan kilpailukykyä, Simson totesi.

- Kiertotalouden periaatteita noudattavat tuotteet voivat lisätä merkittävästi energia- ja materiaalitehokkuutta tuotteen koko elinkaaren ajan, samalla kun niiden kustannukset ja haitalliset ympäristövaikutukset pienenevät. Kiertotalous vähentää lisäksi raaka-aineiden ja prosessoinnin tarvetta, mistä aiheutuu noin puolet kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä ja yli 90 prosenttia biodiversiteettikadosta.

Energiakomissaari Kadri Simson lisäsi vielä, että kiertotalous luo työllistymismahdollisuuksia aloilla, jotka liittyvät korjaamiseen sekä uusiokäyttöön ja -valmistukseen.

 

Lähde: Power Engineering International

#ilmastopolitiikka #kiertotalous #uusiutuva
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja