Kehitysmaille luvattu rahoitus pahasti auki

Ilmastoneuvottelut takkuavat

Bonnissa pidettiin toukokuun alkupuolella valmistelukokous YK:n seuraavaa ilmastokonferenssia (COP24) varten. Eväitä Puolan Katowicessa 3.-14. joulukuuta pidettävään COP24:ään ei juurikaan saatu. Kehitysmaiden ilmastotoimien rahoitus on keskeisin auki oleva kysymys.

Tänä vuonna 5 miljoonan raja rikki

Sähköajoneuvokanta kasvaa tasaisesti

Kuluvan vuoden loppuun mennessä maailman teillä pyyhältää yli 5 miljoonaa sähköajoneuvoa, kertoo Navigant Researchin tuore raportti. Ja vuoteen 2027 mennessä määrän odotetaan yli kymmenkertaistuvan.

Komissio esittää 25 prosenttia

Ilmastokiintiö EU:n budjettiin

Puhdas energia ja hiilen alasajo saavat merkittävän sijan EU:n seuraavalla pitkän ajan budjettikaudella (2021-2027). Komissio esittää, että 25 prosenttia unionin menoista kohdennetaan tavalla tai toisella ilmastotalkoisiin.

Markkinayhdentyminen erilleen kaupallisesta puoles...

Nord Poolille uusi yritysrakenne

Sähköpörssi Nord Pool rukkaa yritysrakennettaan niin, että markkinoiden yhdistämiseen liittyvät toiminnot erotetaan kaupallisesta sähköpörssitoiminnasta. Asiasta ilmoittivat 3.5. Nord Poolin omistavat Pohjoismaiden ja Baltian kantaverkkoyhtiöt.

Suomi seitsemän vaatijan joukossa

EU:lle tiukempaa ilmastopolitiikkaa

Seitsemän EU-maan edustajat ovat vaatineet unionin ilmastopolitiikan tiukentamista niin, että Pariisin ilmastosopimuksen linjaukset tulevat täytetyiksi. Yksi vaatimuksen esittäjistä on Suomi.

Myrskyille ja lumelle tunteettomalla sähköverkolla...

Lisää investointeja — lisää toimitusvarmuutta

Maakaapelointi ja sähköverkkoinvestoinnit helpottavat kansalaisten elämää. Myrskyille ja tykkylumelle tunteettomat sähköverkot eivät kuitenkaan synny ilmaiseksi — sähköverkkoihin investoidaan lähes yhdeksän miljardia euroa vuosien 2014–2028 välisenä aikana.

Alkuvuoden syöttötariffituki:

41,5 euroa megawattitunnilta

Syöttötariffijärjestelmästä maksetaan tuotantotukea tuuli-, biokaasu- ja puupolttoaineilla sähköä tuottaville voimalaitoksille. Tuki määräytyy sähkön markkinahinnan perusteella.

Omavaraisuus yhtä utopiaa

EU tuo energiastaan yli puolet

Fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman käytön väheneminen EU:ssa on johtanut unionin energiantuonnin lisääntymiseen, kertovat Eurostatin tuoreet tiedot.